تشویش و نگرانی چه بر سر ما می آورد ؟

((... بزرگترین اشتباه اطبا این است که بدون اینکه کمترین توجهی به شفای روح داشته باشند به معالجه می پردازند. حال آنکه جسم و روح یکی است و نمی توان انها را از هم جدا دانست و به طور جداگانه آنها را معالجه کرد...))

اگر دوست دارید از جنایت علیه خود دست بر دارید این کتاب را بخوانید ! راستی چرا جنایت ؟؟؟ مگر این نیست که نگرانی می تواند حتی اشخاص  استوار و خونسرد و راسخ را نیز بیمار کند و از پای در آورد ؟ اگر این نظر صحیح باشد پس نگرانی نوعی خیانت علیه جان خودمان است .

جملاتی که یک متخصص غدد  بر روی چوب گردوحک کرده بود بر روی دیوار اتاقش آویزان کرده بود:

استراحت و تفریح

چه عواملی در استراحت و تفریح موثر هستند ؟

عوامل موثر در ایجاد استراحت و تفریح – ایمان – خواب – موسیقی و خنده است !

به خدا و قدرت او ایمان داشته باش !

خوب خوابیدن را بیاموز !

موسیقی را دوست داشته باش !

جنبه های تفریحی و شوخی زندگی را در نظر داته باش !

اگر عبارات بالا درست مورد استفاده قرار گیرد نتیجه آن خوشبختی و سلامتی است که نصیب تو خواهد شد .

/ 0 نظر / 12 بازدید